Sản Phẩm Bộ châm phân – Venturi

Giảm - 15%

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ châm phân venturi phi 34 Aq113 cao cấp - Ấn Độ

Liên hệ 750.750₫ 885.750₫ /Bộ
Giảm - 17%

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ châm phân venturi phi 49 Aq114 cao cấp - Ấn Độ

Liên hệ 975.500₫ 1.185.000₫ /Bộ
Giảm - 13%

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ châm phân venturi phi 60 Aq115 cao cấp - Ấn Độ

Liên hệ 1.215.000₫ 1.400.000₫ /Bộ
Giảm - 14%

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ super venturi hai đầu hút AQ115DS - Automat

Liên hệ 1.750.000₫ 2.050.000₫ /Bộ
Hết Hàng
Liên hệ Liên hệ Giá Tốt
Hết Hàng
Liên hệ Liên hệ Giá Tốt
Liên hệ 100.500₫ / Bộ
Liên hệ 135.500₫ / Bộ
Liên hệ 170.000₫ / Bộ
Liên hệ 90.500₫ / Cái
Liên hệ 345.000₫ / Bộ
Liên hệ 41.950₫ / Cái

Bộ châm phân V.Drip

Thiết bị châm phân venturi phi 27

Liên hệ 32.500₫ / Cái
Liên hệ 2.940.000₫ / Bộ