Sản Phẩm Bộ châm phân – Venturi

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ châm phân venturi phi 49 Aq114 cao cấp - Ấn Độ

1.259.000₫
Giảm - 22%

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ châm phân venturi phi 60 Aq115 cao cấp - Ấn Độ

1.300.000₫ 1.668.000₫ /Bộ
Giảm - 37%
2.800.000₫ 4.500.000₫ /Bộ
Giảm - 43%

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ super venturi hai đầu hút AQ115DS - Automat

1.680.000₫ 2.950.000₫ /Bộ

Bộ châm phân V.Drip

Bộ châm dinh dưỡng venturi phi 60

895.000₫

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ châm phân venturi phi 34 Aq113 cao cấp - Ấn Độ

970.000₫

Bộ châm phân V.Drip

Thiết bị châm phân venturi phi 27

150.000₫

Bộ châm phân V.Drip

Thiết bị châm phân venturi phi 34

205.000₫

Bộ châm phân V.Drip

Thiết bị châm phân venturi phi 49

280.000₫