Sản Phẩm Bộ châm phân – Venturi

Giảm - 19%

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ super venturi hai đầu hút AQ115DS - Ấn Độ

Liên hệ 2.057.000₫ 2.550.000₫ /Bộ
Giảm - 16%

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ châm phân venturi phi 60 Aq115 cao cấp - Ấn Độ

Liên hệ 1.427.500₫ 1.700.000₫ /Bộ
Giảm - 17%

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ châm phân venturi phi 49 Aq114 cao cấp - Ấn Độ

Liên hệ 1.146.500₫ 1.385.000₫ /Bộ
Giảm - 20%

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ châm phân venturi phi 34 Aq113 cao cấp - Ấn Độ

Liên hệ 882.500₫ 1.112.500₫ /Bộ
Hết Hàng
Liên hệ Liên hệ Giá Tốt
Hết Hàng
Liên hệ Liên hệ Giá Tốt
Liên hệ 100.500₫ / Bộ
Liên hệ 135.500₫ / Bộ
Liên hệ 170.000₫ / Bộ
Liên hệ 90.500₫ / Cái
Liên hệ 345.000₫ / Bộ
Liên hệ 41.950₫ / Cái

Bộ châm phân V.Drip

Thiết bị châm phân venturi phi 27

Liên hệ 32.500₫ / Cái
Liên hệ 2.940.000₫ / Bộ