Sản Phẩm Bộ châm phân – Venturi

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ super venturi hai đầu hút AQ115DS - Automat

2.950.000 Đ

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ châm phân venturi phi 60 Aq115 cao cấp - Ấn Độ

1.668.000 Đ

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ châm phân venturi phi 49 Aq114 cao cấp - Ấn Độ

1.259.000 Đ

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ châm phân venturi phi 34 Aq113 cao cấp - Ấn Độ

970.000 Đ

Bộ châm phân V.Drip

Thiết bị châm phân venturi phi 49

280.000 Đ

Bộ châm phân V.Drip

Thiết bị châm phân venturi phi 27

150.000 Đ

Bộ châm phân V.Drip

Thiết bị châm phân venturi phi 34

205.000 Đ

Bộ châm phân V.Drip

Bộ châm dinh dưỡng venturi phi 60

895.000 Đ
Liên hệ