Sản Phẩm Bộ châm phân – Venturi

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ super venturi hai đầu hút AQ115DS - Automat

Liên hệ 3.095.500₫ / Bộ

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ châm phân venturi phi 34 Aq113 cao cấp - Ấn Độ

Liên hệ 1.020.500₫ / Bộ

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ châm phân venturi phi 60 Aq115 cao cấp - Ấn Độ

Liên hệ 1.715.000₫ / Bộ

Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ châm phân venturi phi 49 Aq114 cao cấp - Ấn Độ

Liên hệ 1.325.000₫ / Bộ
Giảm - 37%
Liên hệ 2.800.000₫ 4.500.000₫ /Bộ

Bộ châm phân V.Drip

Bộ châm dinh dưỡng venturi phi 60

Liên hệ 895.000₫
Liên hệ 250.000₫

Bộ châm phân V.Drip

Thiết bị châm phân venturi phi 27

Liên hệ 150.000₫

Bộ châm phân V.Drip

Thiết bị châm phân venturi phi 34

Liên hệ 205.000₫
Liên hệ

Bộ châm phân V.Drip

Thiết bị châm phân venturi phi 49

Liên hệ 280.000₫