Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Giảm - 17%

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Đồng hồ đo áp HT320 Automat loại tốt

Liên hệ 185.000₫ 225.000₫ /Cái
Giảm - 13%

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Van xả áp đường ống AQ102 CLM - Automat

Liên hệ 1.298.500₫ 1.498.500₫ /Cái
Giảm - 13%

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Van xả khí liên tục combination cao cấp phi 60mm Automat

Liên hệ 699.500₫ 805.000₫ /Cái
Giảm - 18%

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Van xả khí liên tục Ấn Độ cao cấp phi 34mm - Automat

Liên hệ 145.000₫ 179.000₫ /Cái
Giảm - 13%

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Van xả khí 34mm hình nấm cao cấp Automat - AQ88C

Liên hệ 125.000₫ 145.000₫ /Cái
Giảm - 13%

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Van xả khí Ấn Độ phi 34 - AQ88P

Liên hệ 125.000₫ 145.000₫ /Cái
Giảm - 13%

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Van xả khí 27mm Automat - Ấn Độ

Liên hệ 95.500₫ 110.500₫ /Cái
Giảm - 17%

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Mặt bích nhựa phi 114mm Automat Ấn Độ

Liên hệ 145.000₫ 175.000₫ /Cái
Giảm - 15%

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Mặt bích nhựa ren trong 90mm Automat

Liên hệ 110.000₫ 130.000₫ /Cái
Giảm - 17%

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Mặt bích nhựa ren trong 60mm Automat Ấn Độ

Liên hệ 95.500₫ 115.500₫ /Cái
Giảm - 18%
Liên hệ 480.000₫ 590.000₫ /Bộ
Giảm - 20%
Liên hệ 675.000₫ 845.000₫ /Bộ

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Cây cắm đỡ béc cao 50cm chỉ cho béc AQ206PC - Automat

Liên hệ 4.235₫ / Cái
Giảm - 30%

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Van điều khiển lưu lượng nước bộ trung tâm phi 90mm

Liên hệ 865.410₫ 1.241.800₫ /Cái

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Van khoá ống LDPE phi 20mm cao cấp Automat

Liên hệ 8.250₫ / Cái

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Van khoá ống LDPE phi 16mm cao cấp Automat

Liên hệ 7.265₫ / Cái

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Cây cắm đỡ béc tưới cao 43cm - Automat

Liên hệ 4.015₫ / Cái