Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Mặt bích nhựa ren trong 60mm Ấn Độ

Liên hệ 171.500₫ / Cái

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Mặt bích nhựa ren trong 90mm Ấn Độ

Liên hệ 232.500₫ / Cái

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Mặt bích nhựa phi 114mm Ấn Độ

Liên hệ 296.500₫ / Cái

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Van điều khiển lưu lượng nước bộ trung tâm phi 90mm

Liên hệ 1.650.000₫ / Cái
Giảm - 13%

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Van xả khí 27mm - Ấn Độ

Liên hệ 113.000₫ 130.500₫ /Cái
Giảm - 14%
Liên hệ 171.000₫ 199.000₫ /Cái
Giảm - 12%

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Van xả khí 34mm hình nấm cao cấp Ấn Độ - AQ88C

Liên hệ 145.000₫ 165.000₫ /Cái
Giảm - 10%

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Van xả khí Ấn Độ phi 34 - AQ88P

Liên hệ 147.000₫ 165.000₫ /Cái
Giảm - 18%
Liên hệ 822.000₫ 1.005.000₫ /Cái
Giảm - 19%

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Van xả áp đường ống AQ102 CLM - Ấn Độ

Liên hệ 1.526.000₫ 1.898.500₫ /Cái
Giảm - 13%

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Đồng hồ đo áp HT320 Ấn Độ loại tốt

Liên hệ 217.500₫ 250.500₫ /Cái

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Cây cắm đỡ béc tưới cao 43cm - Ấn Độ

Liên hệ 4.015₫ / Cái
Giảm - 18%
Liên hệ 480.000₫ 590.000₫ /Bộ
Giảm - 20%
Liên hệ 675.000₫ 845.000₫ /Bộ

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Cây cắm đỡ béc cao 50cm chỉ cho béc AQ206PC - Ấn Độ

Liên hệ 4.235₫ / Cái

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Van khoá ống LDPE phi 16mm cao cấp Ấn Độ

Liên hệ 7.265₫ / Cái

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Van khoá ống LDPE phi 20mm cao cấp Ấn Độ

Liên hệ 8.250₫ / Cái