Phụ kiện tưới khác

Phụ kiện tưới khác

Kiềm bấm lỗ nhỏ giọt 3 - 5mm

Liên hệ 166.500₫ / Cái
Liên hệ 2.150₫ / Cái

Phụ kiện tưới khác

Đục lỗ 3 - 5mm dây LDPE

Liên hệ 55.500₫ / Cái
Giảm - 49%
Liên hệ 135.000₫ 267.000₫ /Cái

Phụ kiện tưới khác

Cây cắm đỡ béc tưới gốc 33cm

Liên hệ 6.500₫
Liên hệ 97.000₫

Phụ kiện tưới khác

Đồng hồ đo áp thường HT305

Liên hệ 151.000₫