Phụ kiện tưới khác

Giảm - 49%
Liên hệ 135.000₫ 267.000₫ /Cái

Phụ kiện tưới khác

Cây cắm đỡ béc tưới gốc 33cm

Liên hệ 6.500₫
Liên hệ 2.000₫
Liên hệ 97.000₫

Phụ kiện tưới khác

Kiềm bấm lỗ nhỏ giọt 3 - 5mm

Liên hệ 150.000₫

Phụ kiện tưới khác

Đục lỗ 3 - 5mm dây LDPE

Liên hệ 50.000₫

Phụ kiện tưới khác

Đồng hồ đo áp thường HT305

Liên hệ 151.000₫