Phụ kiện tưới khác

Giảm - 49%
135.000₫ 267.000₫ /Cái

Phụ kiện tưới khác

Cây cắm đỡ béc tưới gốc 33cm

6.500₫

Phụ kiện tưới khác

Kiềm bấm lỗ nhỏ giọt 3 - 5mm

150.000₫

Phụ kiện tưới khác

Đục lỗ 3 - 5mm dây LDPE

50.000₫

Phụ kiện tưới khác

Đồng hồ đo áp thường HT305

151.000₫