Phụ kiện tưới khác

Phụ kiện tưới khác

Cây cắm đỡ béc tưới gốc 33cm

6.500 Đ
267.000 Đ

Phụ kiện tưới khác

Đục lỗ 3 - 5mm dây LDPE

50.000 Đ

Phụ kiện tưới khác

Đồng hồ đo áp thường HT305

151.000 Đ

Phụ kiện tưới khác

Kiềm bấm lỗ nhỏ giọt 3 - 5mm

150.000 Đ