Quy chuẩn Dây Nhỏ Giọt Namkyung - Hàn Quốc

Dây Nhỏ Giọt Namkyung - Hàn Quốc đã được kiểm nghiệm bởi TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3( QUATEST 3). Hai mẫu dây tưới nhỏ giọt

Dây Nhỏ Giọt Namkyung - Hàn Quốc chuẩn ISO 9001:2008/ISO 9001:2009 và ISO 14001:2009/ISO 14001:2004

Hỗ trợ

     

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

1
Bạn cần hỗ trợ?