Ống tưới nhỏ giọt KRain - Mỹ

Liên hệ 63.756₫ / Mét