Sản Phẩm Mới

Liên hệ 12.000₫ / Cái
Liên hệ 109.500₫ / Cái
Liên hệ 59.500₫ / Cái
Giảm - 12%

Súng tưới cây Automat - Ấn Độ

Súng tưới cây AQ44G - Ấn Độ chân ren 60mm

Liên hệ 3.950.000₫ 4.500.000₫ /Cái

Béc tưới rau - hoa

Béc bướm phun tỏa tròn VAN0334

Liên hệ 8.500₫ / Cái

Béc tưới gốc bù áp AQ206PC

Béc tưới gốc bù áp AQ206PC 50 lít - Automat

Liên hệ 15.900₫ / Cái
Liên hệ 16.000₫ / Cái
Liên hệ 20.000₫ / Cái

Béc tưới gốc bù áp AQ206PC

Béc tưới gốc bù áp AQ206PC 145 lít - Automat

Liên hệ 15.900₫ / Cái
Liên hệ 95.000₫ / Cái

Phụ kiện co, tê, nối, lọc Krain

Nối thẳng 17mm ống nhỏ giọt KRain - Mỹ

Liên hệ 18.000₫ / Cái

Phụ kiện co, tê, nối, lọc Krain

Co cút 17mm dùng cho ống nhỏ giọt tròn KRain - Mỹ

Liên hệ 22.000₫ / Cái

Phụ kiện co, tê, nối, lọc Krain

Nối giảm ren 21mm ra ống nhỏ giọt 17mm - Mỹ

Liên hệ 26.000₫ / Cái

Phụ kiện co, tê, nối, lọc Krain

Chữ tê nối ống nhỏ giọt 17mm KRain - Mỹ

Liên hệ 24.000₫ / Cái
Liên hệ 275.000₫ / Cái
Liên hệ 550.000₫ / Bộ

Phụ kiện co, tê, nối, lọc Krain

Chữ tê ren 21mm nối ống nhỏ giọt 17 KRain - Mỹ

Liên hệ 27.000₫ / Cái

1 2 3 ... 18 19 »