Sản Phẩm Mới

Phụ kiện ống LDPE 20

Van khóa 20 cho ống LDPE ren ngoài 21mm

Liên hệ 12.300₫ / Cái

Phụ kiện ống LDPE 16

Van khóa 16 cho ống LDPE ren ngoài 21mm

Liên hệ 10.050₫ / Cái

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Cây cắm đỡ béc tưới cao 43cm - Automat

Liên hệ 6.000₫ / Cái

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Van xả khí 34mm hình nấm cao cấp Automat - AQ88C

Liên hệ 208.950₫ / Cái
Liên hệ 12.300₫ / Cái
Liên hệ 5.951.250₫ / Bộ
Liên hệ 7.615.300₫ / Bộ

Phụ Kiện Tưới Automat - Ấn Độ

Van xả khí liên tục combination cao cấp phi 60mm Automat

Liên hệ 1.450.000₫ / Cái

Van điện từ KRain - Mỹ

Coil 24 VAC cho van điện từ KRain - Mỹ

Liên hệ 759.500₫ / Cái
Liên hệ 4.559.750₫ / Bộ
Liên hệ 1.850.000₫ / Bộ
Liên hệ 3.900₫ / Bộ

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Chữ Tê đen gắn ống 5mm loại tốt

Liên hệ 1.690₫ / Cái

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Van PE 5mm, điều chỉnh nước

Liên hệ 4.450₫ / Cái

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Nối thẳng PE 5mm loại tốt

Liên hệ 1.160₫ / Cái

Phụ kiện ông LDPE 25

Nút bít cuối ống LDPE phi 25

Liên hệ 4.450₫ / Cái

Phụ kiện ông LDPE 25

Co, cút ống LDPE 25mm

Liên hệ 3.900₫ / Cái

Phụ kiện ông LDPE 25

Nối thẳng ống LDPE phi 25

Liên hệ 3.900₫ / Cái
Liên hệ 276.950₫ / Bịch
Liên hệ 7.250₫ / Bộ

1 2 3 ... 19 20 »