Phun sương một - bốn hướng

Béc phun sương bốn hướng cao cấp đủ bộ ZM

56.500 Đ

Béc phun sương bốn hướng cao cấp đủ bộ ZM

56.500 Đ bộ

Béc phun sương bốn hướng cao cấp đủ bộ ZM là một sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu tưới của khách hàng, sản phẩm có thể sử dụng nhiều mục đích khác như tưới nhà kính và vườn ươm…

Hỗ trợ

     

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG