Nhà sản xuất dây tưới nhỏ giọt NamKyung-Hàn Quốc

Nhà sản xuất dây tưới nhỏ giọt NamKyung

Thông tin công ty:

Nhà máy Namkyung

Tên công ty: Nam Kyung co., Ltd.

Thành lập: năm 1996

Loại hình kinh doanh: Sản xuất

Mặt hàng kinh doanh chính: Hệ thống tưới nhỏ giọt nông nghiệp

Sơ đồ tổ chức:

Lịch sử hình thành và phát triển:

1996.01: Thành lập công ty

1997.10: Phát triển dây tưới nhỏ giọt đầu tiên

1998.02: Đăng ký làm công ty liên doanh tại Cục quản lý doanh nghiệp Hàn Quốc

2001.03: Chứng nhận là một công ty đầy triển vọng của tỉnh Kyeonggi-Do

2001.05: Giải thưởng của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc

2001.10: Chứng nhận ISO 9001: 2008

2003.02: Phát triển sản phẩm mới - Master Drip

2004.04: Di dời nhà máy sản xuất

2005.03: Mở rộng cơ sở sản xuất

2006.02: Phát triển sản phẩm mới - Water Fall - N

2007.02: Đăng ký làm thành viên IA (Hiệp hội Thủy lợi quốc tế)

2008.01: Chứng nhận ISO 14001: 2004

2009.03: Được trao giải thưởng là 500 công ty đầy triển vọng của Cục Quản lý doanh nghiệp Hàn Quốc

2009.05: Giải thưởng MOU "Chống sa mạc hóa nguồn đất" Mông Cổ

2010/07: Được vinh danh là Công ty Xuất khẩu đầy triển vọng của Tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc

2011.05: Được vinh danh là Công ty Xuất khẩu đầy triển vọng của Cục Quản lý Doanh  Nghiệp Hàn Quốc

2011/08: Vinh danh là công ty đầy triển vọng của tỉnh Kyeonggi-Do

2012.01: Phát triển sản phẩm - Hệ thống cung cấp dinh dưỡng tưới tự động - Sê-ri "Ong Dal Saem"

2015: Bắt đầu xây dựng nhà máy mới với quy mô 3ha

2015: Thâu tóm chương trình phát triển đặc biệt của chính phủ Hàn Quốc

2016: Di dời công ty

Video giới thiệu nhà sản xuất dây tưới nhỏ giọt hàng đầu Hàn Quốc:

Hỗ trợ

     

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

1
Bạn cần hỗ trợ?