Sản Phẩm Phụ kiện ống tưới nhỏ giọt

Liên hệ 16.000₫ / Cái
Liên hệ 20.000₫ / Cái

Phụ kiện ống LDPE 16

Chữ tê ren 21 ra ống LDPE 16

Liên hệ 4.000₫ / Cái
Liên hệ 6.500₫ / Bộ
Liên hệ 24.000₫ / Bịch

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Nối ống 3/5 ra 4 đầu nhỏ giọt

Liên hệ 2.100₫ / Cái

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Khớp nối ren dùng cho ống PE 5mm

Liên hệ 75.000₫ / Bịch
Liên hệ 24.000₫ / Bịch

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Nối thẳng PE 5mm loại tốt

Liên hệ 1.000₫ / Cái

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Nút bít ống PE 5mm - 6mm

Liên hệ 80.000₫ / Bịch

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Chữ tê xanh chia ống dẻo 6mm

Liên hệ 65.000₫ / Bịch

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Chữ Tê đen gắn ống 5mm loại tốt

Liên hệ 1.500₫ / Cái

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Chữ tê chia ống dẻo 5mm màu trắng

Liên hệ 50.000₫ / Bịch

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Nối thẳng ren vặn dây nhỏ giọt 16mm dẹp

Liên hệ 5.355₫ / Cái

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Chữ tê gắn ống nhỏ giọt 16mm

Liên hệ 7.350₫ / Cái

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Khởi thủy dây nhỏ giọt dẹp 16mm có roan cao su

Liên hệ 3.938₫ / Bộ

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Nối rút hai dây tưới nhỏ giọt dẹp 16mm

Liên hệ 1.575₫ / Cái

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Khởi thủy chữ T cho dây nhỏ giọt 16mm

Liên hệ 7.350₫ / Cái
Giảm - 6%

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Chữ Tê ren 21 gắn dây nhỏ giọt dẹp 16mm

Liên hệ 3.728₫ 4.000₫ /Cái
Liên hệ 7.875₫ / Bộ

1 2 3 4 »