Sản Phẩm Phụ kiện ống tưới nhỏ giọt

Phụ kiện ống LDPE 20

Van khóa 20 cho ống LDPE ren ngoài 21mm

Liên hệ 12.300₫ / Cái

Phụ kiện ống LDPE 16

Van khóa 16 cho ống LDPE ren ngoài 21mm

Liên hệ 10.050₫ / Cái
Liên hệ 3.900₫ / Bộ

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Chữ Tê đen gắn ống 5mm loại tốt

Liên hệ 1.690₫ / Cái

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Van PE 5mm, điều chỉnh nước

Liên hệ 4.450₫ / Cái

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Nối thẳng PE 5mm loại tốt

Liên hệ 1.160₫ / Cái

Phụ kiện ông LDPE 25

Nút bít cuối ống LDPE phi 25

Liên hệ 4.450₫ / Cái

Phụ kiện ông LDPE 25

Co, cút ống LDPE 25mm

Liên hệ 3.900₫ / Cái

Phụ kiện ông LDPE 25

Nối thẳng ống LDPE phi 25

Liên hệ 3.900₫ / Cái
Liên hệ 7.250₫ / Bộ
Liên hệ 14.500₫ / Cái

Phụ kiện ông LDPE 25

Chữ tê ren 21 ra ống LDPE 25

Liên hệ 5.600₫ / Cái

Phụ kiện ống LDPE 16

Chữ Y gắn ống LDPE 16mm

Liên hệ 5.500₫ / Cái

Phụ kiện ống LDPE 16

Nút, đầu bịt ống LDPE 16mm

Liên hệ 2.750₫ / cái
Liên hệ 3.950₫ / Cái

Phụ kiện ống LDPE 16

Chữ tê ren 21 ra ống LDPE 16

Liên hệ 4.450₫ / Cái

Phụ kiện ống LDPE 16

Co, cút 16mm dùng cho ống LDPE

Liên hệ 2.750₫ / Cái
Liên hệ 2.500₫ / Cái
Liên hệ 4.750₫ / Bộ
Liên hệ 4.250₫ / Cái

1 2 3 4 »