Sản Phẩm Phụ kiện ống tưới nhỏ giọt

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Nối rút hai dây tưới nhỏ giọt dẹp 16mm

1.500 Đ

Phụ kiện ống LDPE 20

Van khóa 20 cho ống ldpe ren trong 21mm

12.000 Đ

Phụ kiện ống LDPE 16

Van khóa 16 cho ống ldpe ren trong 21mm

10.000 Đ
2.500 Đ
2.000 Đ

Phụ kiện ông LDPE 25

Co, cút ống LDPE 25mm

3.500 Đ

Phụ kiện ông LDPE 25

Nối thẳng ống LDPE phi 25

3.500 Đ

Phụ kiện ông LDPE 25

Nút bít cuối ống LDPE phi 25

4.000 Đ

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Chữ Tê ren 21 gắn dây nhỏ giọt dẹp 16mm

4.000 Đ

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Khởi thủy chữ T cho dây nhỏ giọt 16mm

7.000 Đ

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Nút bít cuối ống nhỏ giọt 16mm

3.500 Đ

1 2 3 4 »