Sản Phẩm Phụ kiện ống tưới nhỏ giọt

Phụ kiện ông LDPE 25

Chữ Tê ống LDPE 25mm

Liên hệ 4.070₫ / Cái

Phụ kiện ông LDPE 25

Chữ tê ren 21 ra ống LDPE 25

Liên hệ 6.990₫ / Cái
Liên hệ 7.345₫ / Cái

Phụ kiện ông LDPE 25

Nối thẳng ống LDPE phi 25

Liên hệ 2.995₫ / Cái

Phụ kiện ông LDPE 25

Co, cút ống LDPE 25mm

Liên hệ 3.515₫ / Cái

Phụ kiện ông LDPE 25

Nút bít cuối ống LDPE phi 25

Liên hệ 2.015₫ / Cái
Liên hệ 4.445₫ / Bộ
Liên hệ 1.285₫ / Cái
Liên hệ 2.175₫ / Cái

Phụ kiện ống LDPE 20

Nối thẳng hai đầu ống LDPE 20mm

Liên hệ 1.730₫ / Cái

Phụ kiện ống LDPE 20

Co, cút 20mm dùng cho ống LDPE

Liên hệ 1.520₫ / Cái
Liên hệ 2.860₫ / Cái
Liên hệ 6.255₫ / Cái

Phụ kiện ống LDPE 20

Chữ tê ren 21 ra ống LDPE 20mm

Liên hệ 2.495₫ / Cái

Phụ kiện ống LDPE 20

Co ren 21 ra ống LDPE 20mm

Liên hệ 2.445₫ / Cái
Liên hệ 2.325₫ / Cái
Liên hệ 2.410₫ / Cái
Liên hệ 815₫ / Cái

Phụ kiện ống LDPE 20

Van khóa 20 cho ống LDPE ren ngoài 21mm

Liên hệ 6.190₫ / Cái

Phụ kiện ống LDPE 20

Van khóa 20 cho ống ldpe ren trong 21mm

Liên hệ 8.220₫ / Cái

1 2 3 4 »