Bộ châm phân Automat - Ấn Độ

Bộ super venturi hai đầu hút AQ115DS - Automat

3.429.100₫

Bộ super venturi hai đầu hút AQ115DS - Automat

3.429.100₫ / Bộ

3.429.100

Bộ super venturi hai đầu hút AQ115DS - Automat ứng dụng cao hơn cho việc hút dinh dưỡng, phân bón hoặc bơm thuốc trực tiếp vào đường ống dựa trên sự chênh lệch áp suất nguồn. Liên hệ: 028 668 53197

Hỗ trợ

     

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

1
Bạn cần hỗ trợ?