Bộ châm phân V.Drip

Bộ châm phân V.Drip

Thiết bị châm phân venturi phi 49

280.000 Đ

Bộ châm phân V.Drip

Thiết bị châm phân venturi phi 27

150.000 Đ

Bộ châm phân V.Drip

Thiết bị châm phân venturi phi 34

205.000 Đ

Bộ châm phân V.Drip

Bộ châm dinh dưỡng venturi phi 60

895.000 Đ
Liên hệ