Tiêu điểm
Home » Kỹ Thuật - Lắp Đặt

Kỹ Thuật - Lắp Đặt

Kỹ thuật lắp đặt - vận hành béc tưới bù áp AQ206PC (Ấn Độ)

Sử dụng béc tưới gốc bù áp AQ206PC là một hình thức tưới nước tiết kiệm nhất hiện nay cho cây ăn quả, cây công nghiệp... Bây giờ, mô hình này đã được nhiều bà con nông dân và nhiều công ty khác nhau triển khai tuy nhiên chưa thật sự đầy đủ và cụ thể. Để hiểu hơn về mô hình, bà con có thể vào xem chi tiết nội dung hướng dẫn...

Kỹ thuật lắp đặt bộ trung tâm Ấn Độ trong hệ thống tưới nhỏ giọt

Một phần quan trọng nhất trong hệ thống tưới nhỏ giọt là Bộ Trung Tâm, nếu không có bộ trung tâm thì hệ thống tưới nhỏ giọt có tuổi thọ rất thấp nên việc sử dụng bộ trung tâm giúp tăng tuổi thọ của thiết bị tưới nhỏ giọt. Bộ trung tâm gồm nhiều thành phần như: Lọc, bộ châm phân, van xả áp, van xã khí, đồng hồ đo áp...

Kỹ thuật lắp đặt súng tưới cây bán kính lớn Nodolini - Ý

Sử dụng SÚNG TƯỚI CÂY bán kính lớn là một mô hình mới cho việc tưới phun mưa tạo độ ẩm toàn vườn. Hiện nay, mô hình này đã được nhiều tập đoàn lớn, công ty và bà con nông dân triển khai đa số trên diện tích rộng lớn với mọi loại cây trồng, mọi người có thể vào xem chi tiết nội dung hướng dẫn...

Kỹ thuật lắp đặt dây tưới nhỏ giọt quấn gốc 12mm Ấn Độ

Sử dụng dây nhỏ giọt 12mm quấn gốc là một mô hình tưới nước tiết kiệm vào gốc cây ăn quả, cây công nghiệp... Hiện nay, mô hình này đã được nhiều bà con nông dân và nhiều công ty khác nhau triển khai tuy nhiên chưa thật sự đầy đủ và chi tiết. Để hiểu hơn về mô hình, bà con có thể vào xem chi tiết nội dung hướng dẫn...

Kỹ thuật lắp đặt béc chống côn trùng cho cây thanh long

Sử dụng béc chống côn trùng là một mô hình mới cho việc tưới gốc cây thanh long. Hiện nay, mô hình này đã được nhiều bà con nông dân và nhiều công ty khác nhau triển khai đa số ở Bình Thuận, Long An. Để hiểu hơn về mô hình, mọi người có thể vào xem chi tiết nội dung hướng dẫn...