Phụ kiện ống LDPE 20

Phụ kiện ống LDPE 20

Van khóa 20 cho ống ldpe ren trong 21mm

12.000 Đ
2.500 Đ

Phụ kiện ống LDPE 20

Chữ tê ren 21 ra ống LDPE 20

4.500 Đ

Phụ kiện ống LDPE 20

Co ren 21 ra ống LDPE 20mm

4.300 Đ

Phụ kiện ống LDPE 20

Nối thẳng hai đầu ống LDPE 20mm

2.400 Đ

Phụ kiện ống LDPE 20

Nút bịt ống 20mm - Đầu bit ống 20

3.000 Đ

Phụ kiện ống LDPE 20

Co, cút 20mm dùng cho ống LDPE

3.000 Đ

Phụ kiện ống LDPE 20

Chữ Tê chia ống dẻo LDPE 16, 20mm

3.500 Đ