Phụ kiện ống LDPE 20

Giảm - 50%
1.500₫ 3.000₫ /Cái

Phụ kiện ống LDPE 20

Chữ Tê chia ống dẻo LDPE 16, 20mm

3.500₫

Phụ kiện ống LDPE 20

Co ren 21 ra ống LDPE 20mm

4.300₫

Phụ kiện ống LDPE 20

Nối thẳng hai đầu ống LDPE 20mm

2.400₫

Phụ kiện ống LDPE 20

Co, cút 20mm dùng cho ống LDPE

3.000₫

Phụ kiện ống LDPE 20

Van khóa 20 cho ống ldpe ren trong 21mm

12.000₫
2.500₫

Phụ kiện ống LDPE 20

Chữ tê ren 21 ra ống LDPE 20

4.500₫

Phụ kiện ống LDPE 20

Nút bịt ống 20mm - Đầu bit ống 20

3.000₫