Khởi thủy 20mm có roan cao su cho ống LDPE

4.800₫ /

4.800

Khởi thủy 20mm ra ống LDPE phi 20. Dùng trong hệ thống dây nhỏ giọt quấn gốc, tưới tiết kiệm rải hàng...Hàng cao cấp. Bảo đảm chất lượng 100%.

Hỗ trợ

     

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

1
Bạn cần hỗ trợ?