Đầu tưới rẽ quạt rotary LES 515 góc phun trái KRain Mỹ

349.500₫ / Cái

Đầu tưới rẽ quạt rotary LES 515 góc phun trái KRain Mỹ với góc phun trái sẽ đáp ứng đầy đủ phương án tưới ở khu vực hẹp có hành lang che chắn. Ngoài ra còn có các mẫu họng phun có thể điều chỉnh góc tưới từ 90 ° – 270 ° hoặc 360 ° sẽ đáp ứng 90% – 95% tất cả các giải pháp tưới thường được yêu cầu.

Hỗ trợ

     

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

1
Bạn cần hỗ trợ?