Tưới pop up Krain - Mỹ

Sản Phẩm Tưới pop up Krain - Mỹ

Liên hệ 83.145₫ / Cái
Liên hệ 1.850.000₫ / Bộ

Phụ kiện co, tê, nối, lọc Krain

Co cút 17mm dùng cho ống nhỏ giọt tròn KRain - Mỹ

Liên hệ 26.565₫ / Cái

Phụ kiện co, tê, nối, lọc Krain

Nối giảm ren 21mm ra ống nhỏ giọt 17mm - Mỹ

Liên hệ 31.395₫ / Cái

Phụ kiện co, tê, nối, lọc Krain

Chữ tê ren 21mm nối ống nhỏ giọt 17 KRain - Mỹ

Liên hệ 32.660₫ / Cái

Phụ kiện co, tê, nối, lọc Krain

Chữ tê nối ống nhỏ giọt 17mm KRain - Mỹ

Liên hệ 28.980₫ / Cái

Phụ kiện co, tê, nối, lọc Krain

Nối thẳng 17mm ống nhỏ giọt KRain - Mỹ

Liên hệ 21.735₫ / Cái

Phụ kiện co, tê, nối, lọc Krain

Hộp đựng van - dụng cụ bảo vệ van Valve box 6 Inch

Liên hệ 259.700₫ / cái

Phụ kiện co, tê, nối, lọc Krain

Hộp đựng van - dụng cụ bảo vệ van Valve box 10 Inch

Liên hệ 1.237.750₫ / Cái
Liên hệ 501.170₫ / Bộ
Liên hệ 537.625₫ / Bộ
Liên hệ 332.200₫ / Cái
Liên hệ 431.500₫ / Bộ
Liên hệ 577.500₫ / Bộ