Van Cân Bằng Áp Automat - Ấn Độ

Van cân bằng áp hydraulic bằng đồng phi 60mm Automat

5.550.000 Đ

Van cân bằng áp hydraulic bằng đồng phi 60mm Automat

5.550.000 Đ

Van cân bằng áp hydraulic bằng đồng phi 60mm Automat được vận hành dựa trên áp lực được cài đặt tại cục điều khiển (pilot). Chỉ cài mức áp giảm. Duy trì áp đường ống. Nước qua van này được giữ áp lực theo cài đặt mong muốn ban đầu.

Hỗ trợ

     

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG