Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

7.500₫ / Bộ
Giảm - 11%

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Chữ Tê ren 21 gắn dây nhỏ giọt dẹp 16mm

3.550₫ 4.000₫ /Cái

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Khởi thủy chữ T cho dây nhỏ giọt 16mm

7.000₫

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Nối rút hai dây tưới nhỏ giọt dẹp 16mm

1.500₫

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Khởi thủy dây nhỏ giọt dẹp 16mm có roan cao su

3.750₫

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Nối thẳng ren vặn dây nhỏ giọt 16mm dẹp

5.100₫

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Khởi thủy ren 21 ra dây nhỏ giọt 16mm dẹp

4.500₫

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Chữ tê gắn ống nhỏ giọt 16mm

7.000₫

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Khởi thủy nhỏ giọt 16mm cho dây dẹp (flat hose)

6.500₫

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Nút bít cuối ống nhỏ giọt 16mm

3.500₫

Phụ kiện ống nhỏ giọt 16mm

Van nối thẳng dây nhỏ giọt 16mm

12.000₫