Phụ kiện ống LDPE 16

Phụ kiện ống LDPE 16

Van khóa 16 cho ống ldpe ren trong 21mm

10.000 Đ
2.000 Đ

Phụ kiện ống LDPE 16

Chữ Y gắn ống LDPE 16mm

4.000 Đ

Phụ kiện ống LDPE 16

Chữ tê ren 21 ra ống LDPE 16

4.000 Đ

Phụ kiện ống LDPE 16

Co ren 21 ra ống LDPE 16mm

3.800 Đ
1.750 Đ

Phụ kiện ống LDPE 16

Nút, đầu bịt ống LDPE 16mm

2.500 Đ

Phụ kiện ống LDPE 16

Co, cút 16mm dùng cho ống LDPE

2.500 Đ