Phụ kiện ống LDPE 16

Giảm - 60%
1.000₫ 2.500₫ /Cái

Phụ kiện ống LDPE 16

Nút, đầu bịt ống LDPE 16mm

2.500₫ / cái

Phụ kiện ống LDPE 16

Co ren 21 ra ống LDPE 16mm

3.800₫
1.750₫

Phụ kiện ống LDPE 16

Co, cút 16mm dùng cho ống LDPE

2.500₫

Phụ kiện ống LDPE 16

Van khóa 16 cho ống ldpe ren trong 21mm

10.000₫
2.000₫

Phụ kiện ống LDPE 16

Chữ Y gắn ống LDPE 16mm

4.000₫

Phụ kiện ống LDPE 16

Chữ tê ren 21 ra ống LDPE 16

4.000₫