Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Giảm - 42%

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Van PE 5mm, điều chỉnh nước

4.000₫ 7.000₫ /Cái

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Chữ Tê đen gắn ống 5mm loại tốt

1.500₫

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Nút bít ống PE 5mm - 6mm

80.000₫

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Nối thẳng PE 5mm loại tốt

1.000₫

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Khớp nối ren dùng cho ống PE 5mm

500₫

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Nối ống 3/5 ra 4 đầu nhỏ giọt

1.900₫

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Chữ tê xanh chia ống dẻo 6mm

55.000₫

Phụ kiện ống 3-5-6-8mm

Chữ tê chia ống dẻo 5mm màu trắng

45.000₫