Ống PE - LDPE

Liên hệ 6.225₫ / Mét
Liên hệ 2.530.000₫ / Cuộn
Liên hệ 1.112.980₫ / Cuộn

Ống PE - LDPE

Dây PE đen dẻo 10mm

Liên hệ 52.500₫ / kg
Liên hệ 58.600₫ / Cuộn