Ống PE - LDPE

55.000₫ / Cuộn

Ống PE - LDPE

Dây PE đen dẻo 10mm

50.000₫ / kg