Ống PE - LDPE

Liên hệ 476.500₫ / Cuộn
Liên hệ 45.500₫ / Cuộn
Liên hệ 3.850₫ / Mét
Liên hệ 1.070.000₫ / Cuộn
Liên hệ 647.500₫ / Cuộn
Liên hệ 2.650₫ / Mét

Ống PE - LDPE

Dây PE đen dẻo 10mm

Liên hệ 52.500₫ / kg