Ống PE - LDPE

Liên hệ 5.515₫ / Mét
Liên hệ 55.000₫ / Cuộn

Ống PE - LDPE

Dây PE đen dẻo 10mm

Liên hệ 50.000₫ / kg