Bộ lọc nhỏ giọt V.Drip

Bộ lọc nhỏ giọt V.Drip

Bộ lọc đĩa tưới nhỏ giọt phi 34mm

137.000 Đ

Bộ lọc nhỏ giọt V.Drip

Bộ lọc đĩa tưới nhỏ giọt phi 42mm

480.000 Đ

Bộ lọc nhỏ giọt V.Drip

Bộ lọc đĩa tưới nhỏ giọt phi 49mm

490.000 Đ

Bộ lọc nhỏ giọt V.Drip

Bộ lọc đĩa tưới nhỏ giọt phi 60mm

785.000 Đ