Phụ kiện ống LDPE 16mm - Loại A

Giảm - 17%

Phụ kiện ống LDPE 16mm - Loại A

Chia ba nhánh ren trong 27 ra ống LDPE 17mm

9.500₫ 11.500₫ /Cái
Giảm - 20%

Phụ kiện ống LDPE 16mm - Loại A

Chữ thập 17mm màu nâu ZM

6.000₫ 7.500₫ /Cái
Giảm - 40%

Phụ kiện ống LDPE 16mm - Loại A

Van khoá ống LDPE 16mm ZM

6.500₫ 11.000₫ /Cái
Giảm - 46%

Phụ kiện ống LDPE 16mm - Loại A

Van ren trong 21mm nối ống LDPE 16mm - ZM

8.000₫ 15.000₫ /Cái
Giảm - 42%

Phụ kiện ống LDPE 16mm - Loại A

Van ren ngoài 21mm nối ống LDPE 16mm - ZM

7.500₫ 13.000₫ /Cái