Tiêu điểm
Home » 2015 » February » 25

Tại sao phải tưới nước thường xuyên cho Chuối?

tuoi chuoi, tuoi cay chuoi, he thong tuoi, tuoi nho giot cho chuoi,
he thong tuoi, tuoi nho giot cho chuoi, tuoi chuoi, tuoi cay chuoi

Cây chuối yêu cầu nước tưới rất cao. Người ta đã tính ra trên một hecta chuối tiêu lùn trồng 2500 cây trong một tháng dọi nắng tiêu thụ một lượng nước là 1875 m3 nước, tương đương với lượng mưa hàng tháng là 120 - 150mm. Khả năng chịu hạn của chuối rất kém, một phần cũng vì khả năng hút nước của bộ rễ yếu, nhưng sức thoát nước của lá lại mạnh.

Người ta đã thấy rằng khi cây hút 30% lượng nước có ích đầu tiên trong đất thì tương đối dễ dàng, nhưng khi hút 60% lượng nước còn lại đã khó khăn, cây đã ở vào giai đoạn trước héo, khí khổng của lá lúc này đã khép lại, nếu tiếp tục hạn kéo dài, lá sẽ héo hẳn không cứu chữa được. Hiện tượng lá khép khí khổng thường xảy ra trước khi nước có ích trong đất đã hết (nước có ích bằng độ ẩm tối đa của đất trừ đi ẩm độ héo của cây).

Nghiên  cứu về nhu cầu nước của chuối, E. Shumuelli đã cho biết cây chuối cần 50 - 77kg nước để cho cây có bộ lá diện tích 13, 5m2 thoát nước trong một phút, vì vậy tình trạng hạn tạm thời thường xuyên xảy ra đối với cây chuối. Cho nên việc tưới nước cho vườn chuối là rất cần thiết. Đặc điểm khí hậu của ta có một mùa đông khô hạn, cho nên thiết kế hệ thống tưới nước trong mùa đông cần được chú ý đúng mức.

 

Tin liên quan