Béc tưới cánh đập 2 tia phi 34, VAN 2 - 34

Hết hàng

0

Hết hàng

Béc phun cánh đập phi 34, 2 tia nước. Khả năng phun xa từ 12 - 20m. Áp suất cần thiết 3bar. Độ phủ đồng đều trên 90%. Được sử dụng nhiều nhất trong hệ thống tưới cây ăn quả.

Hỗ trợ

     

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

1
Bạn cần hỗ trợ?