Tiêu điểm
Home » 2017 » January » 5

Kiểm tra và đo lưu lượng hệ thống châm phân của Ấn Độ

venturi an do, venturi phi 60, venturi, bo cham pham, cham phan tu dong, thiet bi cham phan, cham dinh duong,
cham phan tu dong, venturi phi 60, cham dinh duong, venturi, bo cham pham, thiet bi cham phan, venturi an do

Kiểm tra hệ thống châm phân bằng venturi phi 60mm của Ấn Độ

Kiểm tra hệ thống châm phân bằng venturi phi 60mm của Ấn Độ

Lắp đặt hệ thống châm phân dinh dường Ấn Độ với bơm 15hp và lọc đĩa 114mm (90m3/h)

Kiểm tra hệ thống châm phân bằng venturi phi 60mm của Ấn Độ

Hút phân với lưu lượng tối đa 2000 lít/giờ và được đo bằng lưu lượng kế chính xác

Kiểm tra hệ thống châm phân bằng venturi phi 60mm của Ấn Độ

Áp suất hút phân 2.0 bar

Kiểm tra hệ thống châm phân bằng venturi phi 60mm của Ấn Độ

Lượng phân được chia đều 99% cho các gốc cây sau 2-3 phút

Kiểm tra hệ thống châm phân bằng venturi phi 60mm của Ấn Độ

Tin liên quan