Dự án: tưới phun mưa 10ha dâu tằm tại Di Linh - Lâm Đồng

Dự án tưới phun mưa 10ha bằng Béc AQ46 cho cây dâu tằm tại Di Linh

Lắp đặt hệ thống tưới phun mưa cho dâu tằm cùng Béc tưới cánh đập AQ46

Đơn vị tư vấn và thi công: Công ty Việt An Nông

Thiết bị sử dụng: 

Quy cách lắp đặt: Lên cây béc là PVC 27mm, gắn trụ đỡ bằng sắt, tưới mỗi lần 1 khu 25-30 béc

Lưu lượng vòi phun: 1.54m3/h

Đối tượng cây trồng: Cây dâu tằm

Độ đồng đều: 97%

Bảo hành dự án: 2 năm

Bán kính tưới của béc: 11 – 16m

Diện tích: 10ha

Một số hình ảnh thi công thực tế tại vườn:

tưới phun mưa 10ha dâu tằm tại Di Linh Lâm Đồng 1

tưới phun mưa 10ha dâu tằm tại Di Linh Lâm Đồng 2

tưới phun mưa 10ha dâu tằm tại Di Linh Lâm Đồng 3

tưới phun mưa 10ha dâu tằm tại Di Linh Lâm Đồng 5

tưới phun mưa 10ha dâu tằm tại Di Linh Lâm Đồng 6

tưới phun mưa 10ha dâu tằm tại Di Linh Lâm Đồng 7

tưới phun mưa 10ha dâu tằm tại Di Linh Lâm Đồng 8

tưới phun mưa 10ha dâu tằm tại Di Linh Lâm Đồng 9

tưới phun mưa 10ha dâu tằm tại Di Linh Lâm Đồng 10

tưới phun mưa 10ha dâu tằm tại Di Linh Lâm Đồng 11

Mục: Dự án Tây Nguyên | Added by: Admin (10-01-2024)
Lượt xem: 316 | Đánh giá: 0.0/0

Bài viết liên quan Dự án: Dự án Tây Nguyên

Hỗ trợ

     

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

1
Bạn cần hỗ trợ?