Tiêu điểm
Home » 2017 » March » 18 » Dự án: Súng tưới bán kính lớn S60 & S45 Nodolini - Xã Gào - Chư Prông - Gia Lai

Dự án: Súng tưới bán kính lớn S60 & S45 Nodolini - Xã Gào - Chư Prông - Gia Lai

Chủ đầu tư: 

Đơn vị tư vấn và thi công: Công ty Việt An Nông

Thiết bị sử dụng: Súng bán kính lớn S60 và S45 Nodolini

Đối tượng cây trồng: Cà Phê, Tiêu

Thông số súng bán kính lớn: 

Sản phẩm Súng tưới cây bán kính lớn Nodolini - S45 2" (60mm) Súng tưới cây bán kính lớn Nodolini - S60 E 2" (60mm)
 S45 - 2" (chân ren 60mm)  S60 E 2" (chân ren 60mm)
Bán kính phun 35 - 54m 33 - 57m, Bán kính phun trung bình: 52.1m
Áp suất  3 - 6 bar (kg/cm2)  3 - 6 bar (kg/cm2)
Lưu Lượng 22.2 - 53.7m3/h 16 - 87m3/h, Lưu lượng trung bình: 53,83 m3/h
Ảnh

Một số hình ảnh thực tế:

Dự án: Súng tưới bán kính lớn S60 & S45 Nodolini - Xã Gào Chư Prông, G

Dự án: Súng tưới bán kính lớn S60 & S45 Nodolini - Xã Gào Chư Prông, G

Dự án: Súng tưới bán kính lớn S60 & S45 Nodolini - Xã Gào Chư Prông, G

Dự án: Súng tưới bán kính lớn S60 & S45 Nodolini - Xã Gào Chư Prông, G

Dự án: Súng tưới bán kính lớn S60 & S45 Nodolini - Xã Gào Chư Prông, G

Dự án: Súng tưới bán kính lớn S60 & S45 Nodolini - Xã Gào Chư Prông, G

Dự án: Súng tưới bán kính lớn S60 & S45 Nodolini - Xã Gào Chư Prông, G

Dự án: Súng tưới bán kính lớn S60 & S45 Nodolini - Xã Gào Chư Prông, G

Dự án: Súng tưới bán kính lớn S60 & S45 Nodolini - Xã Gào Chư Prông, G

Dự án: Súng tưới bán kính lớn S60 & S45 Nodolini - Xã Gào Chư Prông, G

Dự án khác

Chat Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?