Dự án: Tưới cà chua và ớt bằng dây nhỏ giọt cao cấp NamKyung Hàn Quốc (Di Linh)

Chủ đầu tư: Chị Hồng

Đơn vị tư vấn: Công ty Việt An Nông

Thiết bị sử dụng: 
- Ống tưới nhỏ giọt cao cấp NamKyung - Hàn Quốc
Bộ lọc đĩa cao cấp phi 60mm AQ134T
Bộ châm phân phi 49mm AQ114R

Đối tượng cây trồng: Cà chua, ớt

Quy cách lắp đặt: theo luống

Lưu lượng nhỏ giọt: 1.8 lph

Bán kính loang nước: 20 - 30cm

Bảo hành: 12 tháng

Diện tích: 5000m2

Hình ảnh tại dự án:

Tưới cà chua và ớt bằng dây nhỏ giọt cao cấp NamKyung Hàn Quốc 1

Tưới cà chua và ớt bằng dây nhỏ giọt cao cấp NamKyung Hàn Quốc 2

Tưới cà chua và ớt bằng dây nhỏ giọt cao cấp NamKyung Hàn Quốc 3

Tưới cà chua và ớt bằng dây nhỏ giọt cao cấp NamKyung Hàn Quốc 5

Tưới cà chua và ớt bằng dây nhỏ giọt cao cấp NamKyung Hàn Quốc 6

Tưới cà chua và ớt bằng dây nhỏ giọt cao cấp NamKyung Hàn Quốc 7

Tưới cà chua và ớt bằng dây nhỏ giọt cao cấp NamKyung Hàn Quốc 8

Tưới cà chua và ớt bằng dây nhỏ giọt cao cấp NamKyung Hàn Quốc 9

Tưới cà chua và ớt bằng dây nhỏ giọt cao cấp NamKyung Hàn Quốc 10

​​​​​​​Tưới cà chua và ớt bằng dây nhỏ giọt cao cấp NamKyung Hàn Quốc 11

Mục: Dự án Tây Nguyên | Added by: Admin (16-11-2020)
Lượt xem: 191 | Tags: tưới nhỏ giọt, dự án tưới cây, dự án tưới tự động, thiết bị tưới nhỏ giọt, ống nhỏ giọt hàn quốc | Đánh giá: 5.0/1

Bài viết liên quan Dự án: Dự án Tây Nguyên

Hỗ trợ

     

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

1
Bạn cần hỗ trợ?