Photo AlbumsHệ thống tưới nhỏ giọt - Béc tưới cây - Súng tưới cây

Home » Photo Albums

Vòi tưới nhỏ giọt bù áp PCJ

Lưu lượng: 2-30l/h
Áp suất: 1 - 4.5 bar
Bù áp mọi điểm
376 0 0.0

Added 2015-03-12 Viet An Nong

GỌI NGAY: +84 28 668 53197