Photo AlbumsHệ thống tưới nhỏ giọt - Béc tưới cây - Súng tưới cây

Home » Photo Albums

Dây tưới phun mưa

Áp suất phun: 0.6-1.6 bar
Đường kính dây tưới: 27mm, 34mm, 42mm
Khoảng cách lỗ phun: một hàng 3 lỗ, hàng lỗ này cách hàng lỗ 15 - 20cm
Hình thức: tia nước phun qua từng lỗ nhỏ
Lưu lượng: 5-7.5m3/h
Độ phủ: 99%. Ứng dụng: Tưới rau màu, cây ăn trái...
433 0 0.0

Added 2015-04-03 Viet An Nong

GỌI NGAY: +84 28 668 53197