Photo AlbumsHệ thống tưới nhỏ giọt - Béc tưới cây - Súng tưới cây

Home » Photo Albums

Dây nhỏ giọt quấn quanh gốc Hydrogol phi 12mm

Dây nhỏ giọt siêu bền - Quấn quanh gốc hoặc kéo dài:
Dây nhỏ giọt Hydrogol của Plsatro - Israel, là dây siêu bền hiện nay.
431 0 0.0

Added 2015-02-08 Viet An Nong

GỌI NGAY: +84 28 668 53197