Tiêu điểm
Home » » Súng tưới cây

Automat: Tưới cỏ chăn nuôi bằng súng AQ42G (Việt An Nông)

Automat: Tưới cỏ chăn nuôi bằng súng AQ42G (Việt An Nông)

Views: 1 Added by: duongnguyen2111
Entry description:

Automat: Tưới cỏ chăn nuôi bằng súng AQ42G (Việt An Nông)
Bán kính: 20 - 35m, lưu lượng: 5 - 16m3/h, áp lực 2 - 4 bar, bảo hành 18 tháng. Họng phun thay thế 12mm, 14mm và 16mm.