Tiêu điểm
Home » » My videos

Dây nhỏ giọt Việt An Nông - Nam Kyung Hàn Quốc (HTV7 - HCM)

Dây nhỏ giọt Việt An Nông - Nam Kyung Hàn Quốc (HTV7 - HCM)

Views: 3 Added by: duongnguyen_2111 duongnguyen_2111 
Entry description:

Dây nhỏ giọt Việt An Nông - Nam Kyung Hàn Quốc (KÊNH HTV7)
Đài truyền hình HTV7 Tp. Hồ Chí Minh, thực hiện Video phóng sự giới thiệu sản phẩm dây nhỏ giọt Việt An Nông - Nam Kyung tại hội chợ quốc tế Agro Viet 2107.