Tiêu điểm
Home » » My videos

Dây tưới nhỏ giọt Namkyung Hàn Quốc cho gừng (Việt An Nông)

Dây tưới nhỏ giọt Namkyung Hàn Quốc cho gừng (Việt An Nông)

Views: 3 Added by: duongnguyen_2111 duongnguyen_2111 
Entry description:

Dây tưới nhỏ giọt Namkyung Hàn Quốc cho gừng (Việt An Nông)
Quy cách lỗ: 15cm, 20cm, 30cm, 40cm.
Áp suất: 0.5 - 1.4 bar. Liên hệ: www.vanirrigation.com - 0934 191 445