Tiêu điểm
Home » » My videos

Súng tưới cây bán kính 100m Nodolini S80 Super (Việt An Nông)

Súng tưới cây bán kính 100m Nodolini S80 Super (Việt An Nông)

Views: 3 Added by: duongnguyen_2111 duongnguyen_2111 
Entry description:

Súng tưới cây bán kính 100m Nodolini S80 Super (Việt An Nông)
Bán kính: 100m
Lưu lượng: 250m3/h
Liên hệ: www.vietannong.com.vn - 0934 191 445