Tiêu điểm

Súng tưới cây bán kính 100m Nodolini S80 Super (Việt An Nông)