Tiêu điểm
Home » » My videos

Súng tưới cây bán kính lớn Nodolini S80 (Việt An Nông)

Súng tưới cây bán kính lớn Nodolini S80 (Việt An Nông)

Views: 2 Added by: duongnguyen_2111 duongnguyen_2111 
Entry description:

Súng tưới cây bán kính lớn Nodolini S80 (Việt An Nông)
Bán kính: 56 - 99m
Lưu lượng: 72 - 250m3/h
Áp suất: 5 - 11 bar. Liên hệ: www.vietannong.com.vn