Tiêu điểm
Home » » My videos

Dây tưới phun mưa tự động cho cây hồ tiêu ở Đắc Lắc - phi 34 Đài Loan

Dây tưới phun mưa tự động cho cây hồ tiêu ở Đắc Lắc - phi 34 Đài Loan

Views: 3 Added by: sytan sytan 
Entry description:

Hệ thống tưới phun mưa tự động cho cây hồ tiêu ở Đắc Lắc. Bằng dây tưới phun mưa phi 34mm. Liên hệ: www.bectuoicay.org - 0934 191 445