Tiêu điểm
Home » » My videos

Súng tưới cây bán kính lớn Nodolini S60 ( Việt An Nông)

Súng tưới cây bán kính lớn Nodolini S60 ( Việt An Nông)

Views: 3 Added by: duongnguyen_2111 duongnguyen_2111 
Entry description:

Súng tưới cây bán kính lớn Nodolini S60 ( VAN)
Bán kính phun: 45 - 65m.
Lưu lượng: 30-150m3/h.
Hàng: Ý. Bảo hành 02 năm. Liên hệ: www.vietannong.com.vn