Tiêu điểm
Home » » My videos

Súng tưới cây bán kính lớn ATMA42 - Ấn Độ (Việt An Nông)

Súng tưới cây bán kính lớn ATMA42 - Ấn Độ (Việt An Nông)

Views: 3 Added by: duongnguyen_2111 duongnguyen_2111 
Entry description:

Súng tưới cây bán kính lớn ATMA42 - Ấn Độ (Việt An Nông)
Bán kính phun: 19 - 29m
Lưu lượng: 7 - 15m3/h
Áp suất: 2 - 5 bar. Liên hệ: www.vietannong.com.vn