Tiêu điểm
Home » » My videos

Béc tưới 8 tia - Tưới gốc cây cảnh quan

Béc tưới 8 tia - Tưới gốc cây cảnh quan

Views: 2 Added by: duongnguyen_2111 duongnguyen_2111 
Entry description:

Béc tưới 8 tia - Tưới gốc cây cảnh quan
Bán kính phun: 0.3 - 1.0m, lưu lượng điều chỉnh được từ 0 - 70 lít/giờ, áp suất: từ 0.2 bar. Liên hệ: 0934 191 445 - http://vietannong.com.vn/