Tiêu điểm
Home » » My videos

Súng tưới cây bán kính lớn S45 Nodolini - Việt An Nông

Súng tưới cây bán kính lớn S45 Nodolini - Việt An Nông

Views: 3 Added by: duongnguyen_2111 duongnguyen_2111 
Entry description:

Súng tưới cây bán kính lớn S45 Nodolini - Việt An Nông
Bán kính phun: 18 - 45m, lưu lượng: 80 - 590 lít/phút
Bảo hành: 2 - 3 năm. Liên hệ: 0934 191 445. http://vietannong.com.vn/