Tiêu điểm
Home » » My videos

Súng tưới cây bán kính lớn Nodolini - Ý S45

Súng tưới cây bán kính lớn Nodolini - Ý S45

Views: 5 Added by: duongnguyen_2111 duongnguyen_2111 
Entry description:

Súng tưới cây bán kính lớn Nodolini - Ý S45
Bán kính: 18 - 45m, lưu lượng: 80 - 590 lít/phút, chân ren gắn ống 60mm.
Họng phun từ: 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20. Áp suất: 1.5 - 5 bar
Liên hệ: 0934 191 445 - www.vietannong.com.vn