Tiêu điểm
Home » » My videos

Béc tưới chỉnh ốc Van 11 - Đài Loan

Béc tưới chỉnh ốc Van 11 - Đài Loan

Views: 3 Added by: duongnguyen_2111 duongnguyen_2111 
Entry description:

Béc tưới điều chỉnh được ốc vặn áp suất, bán kính, lưu lượng.
Bán kính phun: 3-5m, độ phủ 100%, liên hệ: 0934 191 445
http://www.vietannong.com.vn