Tiêu điểm
Home » » My videos

Hệ thống tưới nhỏ giọt Metzer Plas Israel - 20cm/1 lỗ nhỏ giọt

Hệ thống tưới nhỏ giọt Metzer Plas Israel - 20cm/1 lỗ nhỏ giọt

Views: 2 Added by: duongnguyen_2111 duongnguyen_2111 
Entry description:

Hệ thống tưới nhỏ giọt bằng dây Metzer Plas - 20cm/1 lỗ nhỏ giọt.Liên hệ: 0934 191 445 - http://vietannong.com.vn/