Tiêu điểm
Home » » My videos

Béc tưới xoay có chỉnh góc R-Van Rainbird

Béc tưới xoay có chỉnh góc R-Van Rainbird

Views: 4 Added by: duongnguyen_2111 duongnguyen_2111 
Entry description:

Béc tưới xoay có chỉnh góc R-Van Rainbird.Sản phẩm tối ưu cho tưới cảnh quan, nông nghiệp. Liên hệ: 0934 191 445. http://vietannong.com.vn/load/tuoicanhquan_sanvuon/thietbituoi_rainbird/bec_tuoi_phun_co_dieu_chinh_goc_rvan/32-1-0-76