Tiêu điểm
Home » » My videos

Súng tưới cây VAN60 bán kính lớn - Tưới Chanh, Tưới Cà Phê

Súng tưới cây VAN60 bán kính lớn - Tưới Chanh, Tưới Cà Phê

Views: 7 Added by: duongnguyen_2111 duongnguyen_2111 
Entry description:

Súng tưới cây VAN60 bán kính lớn- Tưới Chanh, Tưới Cà Phê . Một sản phẩm của công ty Việt An Nông, Liên hệ:08 668 53197 - 0934 191 445. http://vietannong.com.vn/