Tiêu điểm
Home » » My videos

Giới thiệu cơ bản: Súng tưới phun mưa cà phê, hồ tiêu ren vặn 42-49mm - Đài Loan

Giới thiệu cơ bản: Súng tưới phun mưa cà phê, hồ tiêu ren vặn 42-49mm - Đài Loan

Views: 20 Added by: sytan sytan 
Entry description:

Hướng dẫn cơ bản về súng tưới phun mưa tự động răng vặn 42mm.Áp suất: 3-5 kg/cm2 Bán kính phun: 15-25m, lượng nước: 7-15m3/h. Liên hệ: 0934 191 445. www.bectuoicay.org