Home » Rao Vặt Nông Nghiệp » Thủy sản » Vitakingdom Vitamin tổng hợp trộn ăn cho tôm, cá. Đăng tin

Tin Bán lúc 9:08 AM 2018-05-23
Vitakingdom Vitamin tổng hợp trộn ăn cho tôm, cá.
Bán | Hồ Chí Minh
VITAKINGDOM
ĐỊNH LƯỢNG: 20 Kg/Bao
THÀNH PHẦN:
Vitamin A(min): 15.000.000 IU/kg
Ca-pantothenate(min): 5.000 mg/kg
Vitamin D3(min): 800.000 IU/kg
Niacin(min): 6.000 mg/kg
Vitamin E (min): 2.000 IU/kg
Methionine (min): 16.000 mg/kg
Vitamin K3 (min): 2.000 mg/kg
Co(CoSO4) (min): 220 mg/kg
Vitamin B1 (min): 5.000 mg/kg
Manganese (MgSO4): 140 mg/kg
Vitamin B2 (min): 1.000 mg/kg
Iron (FeSO4): 2.140 mg/kg
Vitamin B6 (min): 1.000 mg/kg
Potassium (KCl): 3.740 mg/kg
Vitamin B12 (min): 1 mg/kg
Sodium (Na2SeO3): 2.520 mg/kg
Folic acid (min): 400 mg/kg
Mầm bột ngô vừa đủ: 1 kg
Contact person: Công Ty TNHH SG Biotech E | Phone: 0914922178
Views: 46 | Placed till: 2019-12-23 | Rating: 0.0/0

Bình luận
Total comments: 0
avatar