Home » Rao Vặt Nông Nghiệp » Thuốc bảo vệ thực vật » Cung cấp giống Nấm Tricoderma, Nấm Trắng, Metarhizium anisopliae. Đăng tin

Tin Bán lúc 8:22 PM 2018-03-11
Cung cấp giống Nấm Tricoderma, Nấm Trắng, Metarhizium anisopliae.
Bán | Toàn Quốc

Cung cấp giống Nấm Tricoderma, Nấm Trắng, Metarhizium anisopliae.

Contact person: Lê Sỹ Hùng E | Phone: 0981525179
Views: 111 | Placed till: 2018-04-11 | Rating: 1.0/1

Bình luận
Total comments: 0
avatar